Varstvo osebnih podatkov

1. Upravljalec podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je NAPREJ, Center za osebe s pridobljeno možgansko poškodbo Maribor (v nadaljevanju: Center Naprej), Ulica heroja Jevtiča 9, 2000 Maribor, e-naslov: tajnistvo@center-naprej.si telefonska številka: 059-123-001

2. Pravna podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

2.1. Center Naprej osebne podatke uporabnika zbira in obdeluje na podlagi:

 • uporabnikove izrecne privolitve, in sicer za namen nudenja storitev in izpolnjevanja predpogodbenih oziroma pogodbenih obveznosti (npr. posredovanje informacij, pomoč uporabniku, vzpostavitev kontakta),
 • na podlagi svojih zakonitih interesov (obdelave naročila)

2.2 Uporabniki spletne strani dovoljujejo uporabo in obdelavo osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve, na način, da ob ustvaritvi uporabniškega računa oz. ob prvem vpisu v uporabniški račun po uveljavitvi Pravnega obvestila, to potrdijo s klikom na »Strinjam se«. Uporabniki s klikom na »Strinjam se« dovoljujejo, da se lahko osebni podatki uporabljajo na način in za namene, kot je navedeno v tem dokumentu, ki je sestavni del Pravnega obvestila.

3. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo

3.1. Center Naprej obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika:

 • Ime in priimek
 • e-poštni naslov
 • naslov dostave
 • telefon
 • podatki vezani na naročilo
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce na spletnem mestu;

3.3. Na tem spletnem mestu ne uporabljamo piškotkov, pač pa anonimizirane in uporabniško nedoločljive podatke o obisku spletnega mesta.

4. Obdelovalci osebnih podatkov

4.1. Center Naprej osebne podatke uporabnikov posreduje pogodbenim partnerjem, ki nastopajo kot obdelovalci osebnih podatkov, pri čemer se zavezuje v tak pogodbeni odnos stopiti samo s pogodbenimi partnerji, ki imajo sprejete ustrezne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Ti pogodbeni partnerji so:

 • wild – marko damiš s.p.

4.2. Center Naprej osebnih podatkov ne prenaša izven EU oziroma v mednarodne organizacije, razen v kolikor je to nujno potrebno in v kolikor obstaja sklep o ustreznosti oziroma na podlagi ustreznih pogodbenih klavzul, ki določajo zaščitne ukrepe takšnih prenosov.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov

5.1. Osebni podatki uporabnikov se hranijo 3 leta od zadnje prijave uporabnika v sistem oziroma za čas, kot to zahtevajo naše zakonske dolžnosti.

6. Pravice uporabnikov

6.1. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (tj. uporabnik), ima skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov pravico, da:

 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva izbris ali popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov,
 • kadarkoli prekliče svojo privolitev (ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica),
 • kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov,
 • zahteva prenos podatkov, vključno s prenosom osebnih podatkov drugim organizacijam, v strojno berljivi obliki,
 • vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si ), če meni, da so bile kršene njegove pravice do zasebnosti ali da je utrpel nezakonito obdelavo svojih osebnih podatkov.

6.2. Posameznik svoje pravice uresničuje preko elektronske pošte, ki jo naslovi na: tajnistvo@center-naprej.si.

6.3. Če upravljalec sumi na zlorabo pravic, ki pripadajo uporabniku, predvsem pravice do izbrisa osebnih podatkov, si upravljalec pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči ponovno registracijo.

7. Omejitev odgovornosti upravljalca

7.1. Center Naprej se zavezuje osebne podatke vselej varovati z najvišjo stopnjo skrbnosti ter skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov.