Pridobljene
možganske
poškodbe

Dolgotrajna rehabilitacija oseb
s pridobljeno možgansko poškodbo
v doživljenjskem obdobju

Strokovne podlage za nacionalne smernice
in standarde storitev

Strokovna recenzija

Krajši odzivni čas nujne medicinske pomoči in vse bolj izpopolnjene metode intenzivnega zdravljenja omogočajo vedno več preživelih, a funkcionalno hudo prizadetih bolnikov s pridobljeno možgansko poškodbo. Odgovornost rehabilitacijske medicine in družbe v celoti je, da zagotovi ustrezno, celostno in varno obravnavo, ki bo upoštevala pravila zaupnosti in zasebnosti, varovanja bolnikove integritete, preprečevanja konflikta interesov in bolnika ter njegove svojce po možganski poškodbi spoštovala in varovala kot ranljivo skupino državljanov.

Dejstvo je, da predvsem težka možganska poškodba in njene posledice onemogočijo uresničenje zastavljenih življenjskih ciljev posameznika, hkrati pa pozabljamo, da skrb za dostojno življenje prepogosto ostane izključno na ramenih svojcev.

Pred nami je prvi dokument v državi, ki temeljito obravnava strokovne podlage nacionalnih smernic in standardov storitev v sklopu dolgotrajne rehabilitacije oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Avtorji dokumenta, ki so s svojim delom in organizacijo že obstoječe – sicer majhne - mreže rehabilitacije v strokovnih ustanovah že desetletja orali ledino, so na osnovi strokovnega znanja in dolgoletnih izkušenj predstavili dokument, ki mora postati temelj nadaljnje zasnove in dokončne izgradnje mreže strokovnih ustanov za dolgotrajno rehabilitacijo oseb z možgansko poškodbo.

Predstavljene smernice so napisane v skladu z obstoječimi priporočili Evropskega Združenja za fizikalno in rehabilitacijsko medicino in v celoti obsegajo zahteve in potrebe populacije bolnikov po možganski poškodbi v dolgotrajnem oz. doživljenjskem obdobju. Smernice namreč določajo strukturirano in celostno obravnavo oseb v programu, ki ga izvaja multi-profesionalni tim strokovnjakov na interdisciplinarni način v strukturiranem in ustrezno opremljenem okolju v skladu z demografskimi in populacijskimi zahtevami oseb s pridobljeno možgansko poškodbo. Zato si zaslužijo – in jo tudi osebno pričakujem - absolutno podporo vseh deležnikov in odločevalcev v zdravstvenem sistemu.


mag. Klemen Grabljevec, dr. med.

Spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
Predstojnik oddelka za rehabilitacijo oseb s pridobljeno možgansko okvaro
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

Vsebina knjige PMP

Razvoj standardov in smernic ter ozadje

Proces oblikovanja smernic

 • Splošni cilj
 • Ciljna skupina
 • Področje uporabe
 • Potrebe za podporo smernicam
 • Učinkovitost in ekonomski vidik
 • Posodabljanje in pregled (– let)
 • Terminologija smernic

Izhodišča

 • Opredelitve oz. definicije
 • Epidemiologija
 • Posledice pridobljene možganske poškodbe
 • Potrebe po različnih rehabilitacijskih storitvah
 • Koordiniranost izvajalcev storitev znotraj mreže
 • Glavne faze rehabilitacije
 • Proces okrevanja
 • Zakaj naj bi terapevti skrbeli oz. poznali procese nevroplastičnosti?
 • Pomen pozitivne zavezanosti k rehabilitaciji

Smernice rehabilitacije

Organizacija storitev dolgotrajne rehabilitacije

 • Napotitev, načrtovanje in implementacija storitev
 • Mreža rehabilitacijskih in podpornih storitev
 • Časovne opredelitve in trajanje procesov rehabilitacije
 • Krajevna in tehnična opredelitev rehabilitacije
 • Kadrovanje v skladu z zahtevami storitev – kadrovski normativi in storitve
 • Interdisciplinarni rehabilitacijski tim
 • Sposobnosti in kompetence zaposlenih v rehabilitacijskem timu
 • Načela, vodila in smernice za delo rehabilitacijskega tima, usklajevanje in komunikacija
 • Splošna načela za delo z osebami s PMP v rehabilitaciji
 • Strategije implementacije smernic

Proces rehabilitacije

 • Načrtovanje sprejema oz. potek vključitve v dolgotrajno rehabilitacijo se odvija po opredeljenih postopkih
 • Ocenjevanje – ključne točke
 • Načrtovanje ciljev
 • Implementacija rehabilitacijskega načrta
 • Evalvacija
 • Načrtovanje napotitve v drugo storitev in odpust

Področja rehabilitacije in rehabilitacijske intervencije

 • Rehabilitacijske intervencije
 • Področje zdravja – fiziološko funkcioniranje
 • Področje kognitivnih (spoznavnih) sposobnosti
 • Spremembe osebnosti, čustvovanja in vedenja
 • Spretnosti komuniciranja
 • Izvajanje dnevnih aktivnosti
 • Področje dela
 • Področje prostega časa, zabave in rekreacije
 • Spolnost, partnerstvo
 • Področje socialnega funkcioniranja – družbeni krog in prijateljstvo

Pomembni procesi in dejavniki v rehabilitaciji

 • Razvojna obdobja
 • Družina
 • Tehnologija in pridobivanje novih znanj
 • Varovanje osebnih podatkov
 • Preventivno delo in osveščanje o posledicah PMP
 • Prostovoljstvo v procesu rehabilitacije
 • Etika v rehabilitaciji

Potreba po nadaljnjem raziskovanju področja

 • Epidemiološki podatki
 • Analiza rezultatov
 • Analiza stroškov in koristi
 • Cilji in izidi dolgotrajne rehabilitacije

Pridobljene možganske poškodbe

Dolgotrajna rehabilitacija oseb s pridobljeno možgansko
poškodbo v doživljenjskem obdobju

Strokovne podlage za nacionalne smernice in standarde storitev

.

Izdajatelji in partnerji pri pripravi smernic:

Center Naprej Maribor
Center za osebe s pridobljeno
možgansko poškodbo, Maribor, Slovenija

www.center-naprej.si
Center Korak
za osebe s pridobljeno
možgansko poškodbo, Kranj, Slovenija

www.center-korak.si

.

Število strani: 260
Format: A4 (29,7 x 21 cm)
Leto izida: 2020
Naklada: 300
Maloprodajna cena publikacije: 46 €

Urednica: Jasna Vešligaj-Damiš
Predgovor: Jasna Vešligaj-Damiš, Mateja Korošec
Jezikovni pregled/lektura: prof. slov. Mateja Kržišnik
Oblikovanje, ilustracija, prelom in tehnično uredništvo: Marko Damiš

Tisk: Demago
Sofinanciranje izdaje publikacije: Neurotrust, ustanova za nevrorehabilitacijo
ISBN: 978-961-94975-0-0

Naročilo knjige

Cena 1 knjige je 46 €. V primeru pošiljanja po pošti, je za eno knjigo cena poštnine 3 €. Za naročilo večih knjig, vam ceno poštnine sporočimo naknadno.

Vsa polja z zvezdico * so obvezna.

Obdelava podatkov je opisana na strani Varstvo osebnih podatkov